Психологічна реабілітація учасників бойових дій

Mental Health - Vox

(10 занять по 2 години)

Програма курсу:

 1. Вступ до реабілітології.
  1.Що таке «реабілітологія» у сучасному розумінні, її види і напрямки. 2.Установи, організації та персонал, що може надавати реабілітаційні послуги. 3.Специфіка реабілітації учасників бойових дій та їх сімей.
 2. Вимоги до надавачів реабілітаційних послуг
  1.Освітні та кваліфікаційні рівні реабілітологів. 2. Професіограма реабілітолога 3. Етичні засади психологічної реабілітації.
 3. .Класифікація екстремальних ситуацій та їх психологічний аналіз. 1. Проблема екстремальності в сучасній психологічній науці. 2.Аналіз понять, що використовуються для відображення та опису ризиконебезпечних ситуацій. 3. Види і типологія екстремальних ситуацій. 4. Зміни у поведінці і функціональному стані в екстремальних умовах. 5. Переносимість екстремальних умов. 6. Нервово-психічна нестійкість.
 4. Поняття кризи. Причини та динаміка її розгортання.
  1.Поняття кризи. Критерії кризового стану. 2.Причини та динаміка розгортання кризи. 3.Психологічні особливості кризового стану. 4.Типи і види кризових станів. 5.Переживання як подолання кризової ситуації. Типи переживань у кризовій ситуації.
 5. Поняття кризового стану та його значимість для особистості.
  1.Поняття кризи, кризового стану, травми, дистресу, фрустрації, конфлікту. 2.Переживання кризи особистістю. 3.Сучасні теорії кризи(Л. Ліндеманн, Г. Сельє, Е. Еріксон, Д. Канлан, П. Левін).
  4.Сучасне уявлення про значущість кризових станів для особистості. 5.Психологія життєвих криз.
 6. Кризи особистості
  1.Загальна типологія кризових станів. Окремі типології кризових станів. 2.Кризові стани за П.П. Горностаєм.
  3.Кризи особистісного розвитку. 4.Специфіка вікових криз.
  5.Екзистенційні кризи: діагностика, зчитування тілесної інформації, особливості терапії. 6.Нормальне і патологічне протікання «внутрішніх» криз.
 7. Екстремальні стани
  1. Загальне уявлення про екстремальні стани. 2. Основні характеристики екстремальних станів. 3. Динаміка екстремальних станів. 4. Специфічні види екстремальних станів.
 8. Реагування на екстремальні ситуації 1. Передстартовий стан, реакції входу, реакції розв’язання, реакції виходу. 2.Види передстартових станів та їх фізіологічні механізми. 3. Реакції на екстремальні ситуації. 4. Особливості дихання людини в екстремальних ситуаціях.
 9. Дезадаптивні психічні стани як наслідок професійного стресу у представників силових структур.
  1.Аналіз понять «стрес», «психологічний стрес», «психічна напруга» та «емоційний стрес». 2. Диференціація стресу, емоційних станів. 3.Аналіз понять «психічне вигорання» та «посттравматичний стрес» 4. Дезадаптивні психічні стани. 5.
  Професійний стрес та його наслідки. 6. Стан втоми та перевтоми. 7. Дезорганізація діяльності та порушення психічної адаптації.
 10. Відтерміновані реакції на стресову ситуацію: поняття і характеристика. 1.Історичний огляд вивчення посттравматичних стресових розладів. 2. Відтерміновані реакції на стресову ситуацію: стратегії поведінки, динаміка
  переживань травматичних ситуацій. 3. Вплив стресу на фізичне здоров’я. 4. Психосоматичні хвороби, що обумовлені впливом стресової ситуації.
 11. Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР)
  1. Історія дослідження посттравматичного стресового розладу.
  2. Основні симптоми і діагностичні критерії ПТСР. 3. Психологічні механізми виникнення посттравматичного стресу. 4. Чинники ризику розвитку ПТСР.
 12. Методи роботи з ПТСР 1. Принципи корекції і терапії при ПТСР. 2. «Декомпресія» військовослужбовців (методики її проведення та техніки «заземлення»). 3. Методи корекції і терапії ПТСР (метод десенсибілізації і переробки рухом очей; послаблення травматичного інциденту; візуально-кінестетична дисоціація)
  4. Дитячий ПТСР.
 13. Переживання горя. 1.Горе як реакція людини на втрату. 2. Медичні аспекти реакції горя. 3. Психологічне поняття горя. 4.
  Втрата як причина життєвої кризи. Психологічні процеси при втраті.
 14. Психологічна робота з горем.
  1.Нормальна і патологічна робота горя. 2.Стадії роботи горя.
  3.Основні етапи психотерапії горя. Особливості встановлення контакту. Діагностика стану. 4.Робота з провиною, агресією, аутоагресією, травматичними спогадами.
 15. Психологічний супровід особистості у ситуації суїциду 1.
  Чинники суїцидальної небезпеки. 2. Оцінки суїцидального ризику. 3. Профілактика суїциду.
 16. Психологічний супровід військовослужбовця в кризових та екстрених ситуаціях. 1.Загальні принципи, види та напрямки надання психологічної допомоги особистості під час проходження різних видів криз. 2.Техніки консультування та психотерапії. 3.Сучасні особливості надання кризової психологічної допомоги.
 17. Психодіагностика негативних явищ в кризових ситуаціях.
  1.Психодіагностичний інструментарій дослідження емоційно-вольової, когнітивної сфери особистості, що знаходиться в кризовому психологічному стані. 2.Особливості діагностування кризових станів у військовослужбовців.
 18. Екстрена психологічна допомога в екстремальних ситуаціях 1. Основні правила надання першої психологічної допомоги. 2. Види реакцій на екстремальну ситуацію і техніки екстреної психологічно допомоги. 3. Психологічна самодопомога.
 19. Професійне здоров’я військовослужбовців 1.Поняття «професійне здоров’я» 2. Стрес в професійній діяльності.3. «Професійне вигорання» як форма порушення професійного здоров’я військовослужбовців. 4. Профілактика синдрому «професійного вигорання».

Викладач і автор курсу: Музичко Л.Т. кандидат наук, доцент

Записатись на курс +38 (050) 37 601 37

+38 (050) 37 601 37