Підготовка логопедів – корекційників – реабілітологів

КУРС ПІДГОТОВКИ ЛОГОПЕДІВ-КОРЕКЦІЙНИКІВ-РЕАБІЛІТОЛОГІВ

14 занять по 2 год. + практика (7 днів)

Структура курсу:

ОСНОВИ ЛОГОПЕДІЇ

    • Класифікація мовленнєвих розладів. Різні підходи і напрямки. Діагностика та перспективний прогноз.
    • Основи логопсихології.
    • Корекційно- реабілітаційний альянс ( способи і методи налагодження ефективної мотиваційної атмосфери ).

ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ

1 Апробаційна діагностика кандидатів та індивідуальна співбесіда (6 год.)

2. Логопед як складова мультидисциплінарної команди корекційного
середовища для дитини з особливими освітніми потребами ( 2 год.).

3. Корекційно – реабілітаційний альянс ( способи і методи налагодження
ефективної мотиваційної атмосфери) (2 год.).

4.Основні підходи у сучасній класифікації мовленнєвих розладів (2 год.).

5. Основи логопсихології ( 2 год.).

6. Діагностичні та корекційні методики для роботи із мовленнєвими
порушеннями при затримці психічного розвитку (ЗПР) (4 год.) .

7. Діагностичні та корекційні методики для роботи із затримкою мовленнєвого
розвитку ( ЗМР) (4год.)

8. Діагностичні та корекційні методики для роботи із відсутністю або
недорозвитком мовлення у дітей ( алалія,дислалія) (4 год.)

9. Діагностичні та корекційні методики для роботи із порушеннями
звуковимови і тембру голосу (ринолалія) (4 год.).

10. Діагностичні та корекційні методики для роботи із порушеннями
звуковимови та мелодико-інтонаційної сторони мовлення( дизартрія) (4
год.).

11. Діагностичні та корекційні методики для роботи із заїканням
(логоневроз) (4 год.).

12. Афазія. Постінсультна мовленнєва корекція та реабілітація (4 год.).

13. Діагностичні та корекційні методики для роботи із аутичними проявами
(РДА) (4 год.).

14.Гіперактивний розлад із дефіцитом уваги. Методики роботи із дітьми з
ГРДУ (4 год.)

15. Професійне вигорання та психотехніки його профілактики (2 год.)

16.Логопедичний масаж. Дихальна логопедична гімнастика (4 год.).

17.Виконання слухачами тестів на опрацьовані тематики. Обробка та
інтерпретація їх результатів (10 год.)

18. Додаткові виклади із заявленої слухачами проблематики . Відповіді на
запитання( 6 год.).

19. Практичні заняття у закладі для дітей з вадами мовлення

Курс включає теорію та практичні  інструменти (вправи) роботи логопеда, дає основи психологічного підходу до людей із розладами мовлення.(Курс для тих, у кого є базова освіта або досвід практичної роботи)

Після закінчення курсу видається Сертифікат.

Курс викладає Кандидат психологічних наук Музичко Л. Т.

Повернутись у розділ Для фахівців

__________________________________

Проект Інститут професійної турботи